Пронађи странице које садрже...
 
Како да ово урадите у оквиру за претрагу
Унесите важне речи: трoбојни пацов теријер
Ставите тачну фразу између наводника: "патуљасти теријер"
Унесите OR између свих речи које желите: минијатурно OR стандардно
Ставите знак минус непосредно испред речи које не желите: -глодар, -"Џек Расел"
до
Ставите 2 тачке између бројева и додајте мерну јединицу: 4..15 кг, 300 USD..500 USD, 2010..2011
Затим прецизирајте резултате у односу на...
Пронађите странице на језику који изаберете.
Пронађите странице објављене у одређеном региону.
Пронађите странице ажуриране у временском периоду који наведете.
Претражујте један сајт (као што је wikipedia.org ) или ограничите резултате на домен као што су .edu, .org или .gov
Претражујте термине на целој страници, или у наслову странице, веб адреси или везама до странице коју тражите.
Пронађите странице у формату који желите.
Пронађите странице које можете слободно да користите.
Имате и могућности...
Пронађи странице које су сличне URL-у
Користи операторе у пољу за претрагу
Прилагоди подешавања претраге
Google апликације
Главни мени