GoogleАналитика

Шаблон студије случаја

Свака студија случаја мора да прати структуру наведену у наставку:

Текст: НАЈВИШЕ 1 пасус

Наведите URL адресе веб сајтова и референтне контакт информације за свог клијента

Одељак 1 – Преглед клијента

 • Поставите ситуацију
 • У којој делатности ради ваш клијент?
 • По ком основу сте повезани

Текст: НАЈВИШЕ 4 пасуса

Ставите снимке екрана и примере прилагођеног кода где год је могуће

Одељак 2 – Техничка могућност

Покажите техничку стручност и наведите:
 • Примере примене напредних функција (e-трговина/догађај/праћење Flash садржаја и сл.)
 • Примере прилагођеног кода и примере у којима сте заиста превазишли коришћење Google аналитике (нпр. коришћење setVar функције и utm_nooveride итд.)
 • Ваше познавање начина функционисања производа

Текст: НАЈВИШЕ 4 пасуса

Уврстите дијаграме/графиконе и снимке екрана тамо где је то прикладно

Одељак 3 – Вештине коришћења Аналитике

Сада када сте обавили најважнију примену, шта радите са вредним подацима који су генерисани? Објасните нам како сте:
 • Идентификовали проблеме на веб сајту
 • Развили методе за оцену проблема
 • Проценили одређену ситуацију

Текст: НАЈВИШЕ 2 пасуса

Уврстите дијаграме/графиконе и снимке екрана тамо где је то прикладно

Одељак 4 – Увид у пословање

На крају, какве сте препоруке дали клијенту на основу онога што сте урадили? Покажите нам:
 • Способност да поставите хипотезу
 • Применљив увид у пословање који сте доставили руководећој структури предузећа
 • Утицај на пословање уколико су ваше препоруке примењене