GoogleАналитика

Услови програма сертификованих партнера Google аналитике

Хвала

Ваше прихватање услова и одредби програма сертификованих партнера Google аналитике је прослеђено на даље разматрање. Размотрићемо вашу пријаву и одговорити вам ускоро.

Сходно одељку 1 ових услова и одредби, ваше чланство у програму сертификованих партнера Google аналитике ће почети да важи тек након што од Google-а е-поштом примите потврду у писаном облику.

Као део процеса пријаве, потребно је да прихватите ове услове програма (Услови) компаније Google Inc. (Google). Ови услови се односе на ваше учешће у програму за овлашћене консултанте Google аналитике (Програм сертификованих партнера Google аналитике) као овлашћени консултант Google аналитике (Сертификовани партнер Google аналитике). Прихватањем ових услова изјављујете да имате овлашћење за обавезивање стране која је наведена у вашој пријави за програм сертификованих партнера Google аналитике (у даљем тексту се ви и та страна заједно називате ви).

ОВИ УСЛОВИ ПОСТАЈУ ОБАВЕЗУЈУЋИ ЗА ВАС НА ДАН КАДА КЛИКНЕТЕ НА „ПРИХВАТАМ НАВЕДЕНЕ УСЛОВЕ“. МЕЂУТИМ, ИМАЈТЕ У ВИДУ ДА У СКЛАДУ СА ОВИМ УСЛОВИМА НЕЋЕТЕ БИТИ ДЕО ПРОГРАМА СЕРТИФИКОВАНИХ ПАРТНЕРА GOOGLE АНАЛИТИКЕ И НЕЋЕТЕ УЖИВАТИ ПРАВА ПРОПИСАНА ОВИМ УСЛОВИМА СВЕ ДОК ВАС GOOGLE НЕ ПРИМИ У ОВАЈ ПРОГРАМ НА НАЧИН ОПИСАН У ДОЛЕНАВЕДЕНОМ ОДЕЉКУ 1.

 1. Учешће у програму. Ваше учешће зависи од тога да ли ће вас Google примити у програм сертификованих партнера Google аналитике, што представља дискреционо право Google-а. Ваш пријем у програм сертификованих партнера Google аналитике почиње да важи тек након што га Google потврди е-поштом.
 2. Предности програма. Ако вас Google прими у програм сертификованих партнера Google аналитике, можете (а) да се представљате као сертификовани партнер Google аналитике на свом веб сајту и у маркетиншким материјалима, укључујући и коришћење логотипа сертификованог партнера Google аналитике који сте добили од Google-а, као и (б) да у свом својству сертификованог партнера Google аналитике пружате својим клијентима услуге обуке и подршке које се односе на Google аналитику. Коришћење логотипа сертификованог партнера Google аналитике (и свих других обележја Google бренда које је дозволио Google) мора бити у складу са смерницама за коришћење обележја Google бренда које су доступне овде. Ово коришћење подлеже додатним условима наведеним овде. Не смете да објавите саопштење за штампу које указује на ваш статус сертификованог партнера Google аналитике нити на ваше учешће у програму сертификованих партнера Google аналитике ако претходно не добијете одобрење у писаном облику од Google-а. Google може у било ком тренутку да повуче дозволу да се представљате као сертификовани партнер Google аналитике и да користите логотип сертификованог партнера Google аналитике и сва друга обележја Google бренда.
 3. Правила учешћа у програму.
  1. Одржавање квалификација. Неки од фактора које ће Google користити за процену ваше пријаве за програм сертификованих партнера Google аналитике описани су овде. Након што будете примљени у програм сертификованих партнера Google аналитике, потребно је да одржавате ове квалификације (које Google може да ажурира) како бисте и даље остали учесник овог програма.
  2. Информације и извештавање. Ако вас Google прими у програм сертификованих партнера Google аналитике, ви дозвољавате Google-у да приказује обележја вашег бренда и друге информације о вама како би вас идентификовао као учесника овог програма, што обухвата и приказивање на страници директоријума сертификованих партнера Google аналитике која се тренутно налази овде. Неопходно је да се у оквиру конзоле на мрежи постарате да ваше информације буду ажурне. То можете учинити овде. Поред тога, до последњег дана сваког календарског квартала морате да доставите извештај о ангажманима са репрезентативним клијентима у формату који ће одредити Google.
  3. Односи са клијентима. Морате да обавестите своје клијенте да сте независна страна која није запослена у компанији Google, нема њено овлашћење нити је на други начин повезана са компанијом Google. Искључиво ви сте одговорни за све услуге које обављате за клијенте, укључујући обрачун и све друге аспекте односа са клијентима. Да код клијената не би дошло до забуне, није вам дозвољено да са неком трећом страном склапате подуговор и пружате услуге Google аналитике које већ пружате својим клијентима. Услуге морате да пружате клијентима на професионалан, одговоран и стручан начин који је у складу са одговарајућим стандардима делатности. Неопходно је да услуге пружате на начин који је у складу са условима коришћења Google аналитике и свим сродним смерницама. Осим тога, није дозвољено да утичете на своје клијенте да крше услове коришћења Google аналитике и све сродне смернице, нити да их подстичете на то. Такође, све друге додатне производе, материјале или алатке које обезбеђује Google и које одлучите да користите, морате да користите само у складу са овим условима и свим додатним условима које наведе Google. Ви сте одговорни (а не Google) за све трошкове које остварите пружањем услуга клијентима и учешћем у програму сертификованих партнера Google аналитике.
 4. Без гаранција. Ограничење одговорности. GOOGLE И ЊЕГОВИ ПРОМОТЕРИ ОДРИЧУ СЕ СВИХ ГАРАНЦИЈА, ИЗРИЧИТИХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАНИХ, УКЉУЧУЈУЋИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА, ГАРАНЦИЈЕ ЗА НЕКРШЕЊЕ, ПОДЕСНОСТ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИКЛАДНОСТ ЗА БИЛО КОЈУ СВРХУ. GOOGLE И ЊЕГОВИ ПРОМОТЕРИ НЕЋЕ ИМАТИ НИКАКВУ ДИРЕКТНУ, ПОСЛЕДИЧНУ, ПОСЕБНУ, ПОСРЕДНУ, ЕГЗЕМПЛАРНУ, КАЗНЕНУ ИЛИ ДРУГУ ОДГОВОРНОСТ БИЛО НА ОСНОВУ УГОВОРА, ПРЕСТУПА ИЛИ БИЛО КОЈЕ ДРУГЕ ПРАВНЕ ТЕОРИЈЕ, У ВЕЗИ СА ПРОГРАМОМ СЕРТИФИКОВАНИХ ПАРТНЕРА GOOGLE АНАЛИТИКЕ И GOOGLE АНАЛИТИКОМ. ОВО ОГРАНИЧЕЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ЋЕ ВАЖИТИ БЕЗ ОБЗИРА НА НЕИСПУЊАВАЊЕ ОСНОВНЕ СВРХЕ БИЛО КОГ ОГРАНИЧЕНОГ ПРАВНОГ ЛЕКА И У НАЈВЕЋОЈ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНСКОЈ МЕРИ.
 5. Обештећење. Сагласни сте да ћете обештетити, бранити и чувати Google и његове промотере од свих захтева треће стране и сродних трошкова који могу да настану због кршења ових услова, вашег учешћа у програму сертификованих партнера Google аналитике или било којих услуга које обављате за клијенте.
 6. Поверљивост. Поверљиве информације компаније Google су информације које вам Google открива у вези са овим условима, а које су означене као поверљиве или би у уобичајеним околностима биле сматране поверљивим информацијама.  Поверљиве информације компаније Google не обухватају информације које сте већ знали, које постану јавне туђом грешком, до којих сте сами дошли или с правом примили од неке друге стране. Поверљиве информације компаније Google не смете откривати, изузев промотерима, запосленима и заступницима који треба да их знају и који су у писаном облику прихватили да ће их држати у тајности. Ове особе и правна лица могу да користе поверљиве информације компаније Google само у циљу испуњавања права и обавеза наведених у овим условима, истовремено предузимајући разумне мере на њиховој заштити.
 7. Окончање. Ваше учешће у програму сертификованих партнера Google аналитике је добровољно. Ако желите да окончате своје учешће у програму сертификованих партнера Google аналитике, потребно је да пошаљете обавештење Google-у на адресу gaac-core@google.com како бисмо могли да вас уклонимо из овог програма. Google може да оконча ове услове или да обустави или оконча ваше учешће у програму сертификованих партнера Google аналитике из било ког разлога и без икакве одговорности према вама. Након што ви, или Google, окончате или обуставите учешће, морате да престанете да се представљате као сертификовани партнер Google аналитике и морате да уклоните логотип сертификованог партнера Google аналитике и друга обележја Google бренда са свог веб сајта и из маркетиншких материјала. Одредбе одељака 4, 5, 6, 7 и 9 настављају да важе и након окончања ових услова.
 8. Измена. Google може да измени ове услове у било ком тренутку, а измене ће почети да важе од тренутка када су унете. Ако се не слажете са неком изменом, ваш једини правни лек је окончање ових услова.
 9. Разно. Google задржава сва права која се тичу Google аналитике и све друге Google производе и материјале и ви не можете да добијете било која права која се односе на њих. Осим за поштовање ових услова, ви сте одговорни за поштовање свих важећих закона и осталих Google смерница у вези са вашим учешћем у програму сертификованих партнера Google аналитике. Ове одредбе су регулисане законом државе Калифорније, изузимајући изабрана законска правила ове државе. ЗА СВЕ СПОРОВЕ У ВЕЗИ СА ОВИМ УСЛОВИМА СТРАНЕ ПРИСТАЈУ НА ЛИЧНУ НАДЛЕЖНОСТ И ЕКСКЛУЗИВНО СЕДИШТЕ СУДОВА У ОКРУГУ САНТА КЛАРА, КАЛИФОРНИЈА. Ови услови представљају целокупан споразум у вези са овим предметом и замењују све претходне или актуелне уговоре о њему. Неспровођење неке одредбе од стране Google-а неће се сматрати одустајањем од те одредбе. Ако неку одредбу није могуће спровести, настојаће се да се у што већој мери испуни њена основна сврха. Овим условима се ниједној трећој страни не додељују никаква права. Није дозвољено додељивање ниједног права наведеног у овим условима и сваки такав покушај се сматра неважећим. Ви и Google сте независне уговорне стране, а овим условима се не оснива агенција, партнерство нити заједничко улагање.
 10. Прелазак са претходног уговора за сертификованог партнера Google аналитике.Овај пасус се примењује само ако у овом тренутку са Google-ом имате постојећи уговор на папиру (Постојећи уговор на папиру), који се односи на ваше учешће у програму сертификованих партнера Google аналитике (највероватније под насловом „Услови и одредбе за овлашћеног консултанта Google аналитике“). Након што прихватите ове услове и Google потврди ваш пријем у програм сертификованих партнера Google аналитике, постојећи уговор на папиру ће бити окончан, а ваше учешће у овом програму ће након тога бити регулисано овим условима.
ПРИХВАТАЊЕ УСЛОВА
Име:
Презиме:
Звање:
Е-пошта:
Телефон:
Компанија: