Одредбе и услови који се примењују на промоционе понуде за oнлајн оглашавање: