Имате старије веб-апликације?

Подршка за застареле прегледаче може да помогне.

Организација можда користи веб-апликације направљене за прегледаче које је мало прегазило време. Примена Chrome-а вам омогућава приступ предностима модерног веба и пружа већу безбедност за ИТ сектор као и брзину и могућност покретања најновијих пословних апликација за запослене.

Chrome-ова Подршка за застареле прегледаче омогућава запосленима да аутоматски пребацују између Chrome-а и неког другог прегледача. ИТ сектор одређује који сајтови треба да се покрећу у другом прегледачу и примењује ове Chrome смернице за организацију.

Набави Подршку за застареле прегледаче