Смернице за Street View поуздане фотографе

Ове смернице се односе на све учеснике у Street View програму Поуздано који прикупљају слике у име клијената да би их користили у Google производима.

Смернице за Street View поуздане фотографе покривају четири области:


Услови за транспарентност

Да би клијенти у потпуности разумели предности отпремања слика на Google производе, треба да имају праве информације како би донели одлуке. Стога захтевамо од свих учесника у програму Поуздано да буду транспарентни у давању информација које утичу на те одлуке. Поред испуњавања услова који су наведени у наставку, учесници у програму Поуздано морају да улажу разумне напоре како би својим клијентима пружили друге релевантне информације када се то од њих затражи.

Када продајете фотографске услуге, важно је да будете транспарентни и разумете своја права и обавезе у односу на друге људе, брендове и локалне законе.


Одговарајуће коришћење Google брендова

Само фотографи или предузећа која су стекла статус Поуздано могу да користе бренд Street View Google мапа и значку Поуздано као маркетиншке елементе. Као поузданог фотографа, позивамо вас да тако означите свој изузетан статус. Поуздани професионалци могу да користе значку Поуздано, жиг речи и елементе бренда, укључујући Google мапе и Street View, као и друге сродне логотипе. У наставку наводимо шта можете, а шта не можете да радите са њима. Ако сматрате да неко користи елементе бренда на начин који Google не дозвољава, можете да пријавите проблем овде. Неприкладну употребу свих осталих елемената Google бренда можете да пријавите овде.


Захтеви за квалитет слика у програму Поуздано


Забрањене праксе


О нашим смерницама

Важно је да се упознате са Google смерницама за Street View поуздане фотографе и да их редовно проверавате. Ако сматрамо да кршите наше смернице, контактираћемо вас како бисмо спровели детаљан преглед ваших пракси и захтевали исправке. У случајевима поновљеног или озбиљног кршења можемо да вас искључимо из програма Поуздано, а можемо и да контактирамо ваше клијенте и обавестимо их о томе. Можемо и да вас спречимо да доприносите производима Google мапа.

Ове смернице су додатак свим постојећим условима и смерницама које могу да се примењују на независне партнере, укључујући: