Google услови пружања услуге

Ово је архивирана верзија Услова коришћења услуге. Погледајте актуелну верзију или све претходне верзије.

Добро дошли у Google!

1. Ваш однос са компанијом Google

1.1 Ваше коришћење Google производа, софтвера, услуга и Интернет локација (даље у документу једним именом назване „услуге“ које не укључују било које услуге које вам Google пружа на основу посебног уговора) подлеже условима законског уговора између вас и компаније Google. „Google“ значи Google Inc. чије седиште се налази на адреси 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Сједињене Америчке Државе. Овај документ објашњава како је уговор састављен и одређује нека правила тог уговора.

1.2 Уколико писменим путем није другачије договорено са компанијом Google, ваш уговор ће увек укључивати бар правила и услове одређене овим документом. У даљем тексту „општи услови“.

1.3. Ваш уговор са компанијом Google такође укључује услове било ког правног обавештења које се примењује на услуге, поред општих услова. У даљем тексту „додатни услови“. Уколико се додатни услови примењују на неку услугу, моћи ћете да их прочитате унутар те услуге или приликом њеног коришћења.

1.4.Општи услови, заједно са додатним условима, чине правно обавезујући уговор између вас и компаније Google о вашем коришћењу услуга. Важно је да их веома пажљиво прочитате. Овај законски уговор се даље у документу наводи као „услови“.

1.5. Ако постоји било каква противречност између наведеног у додатним условима и наведеног у општим условима, тада ће додатни услови имати предност у вези са датом услугом.

2. Прихватање правила

2.1 Да бисте могли да користите услуге, прво морате да прихватите услове коришћења услуге. Не можете користити услуге ако не прихватите услове.

2.2 Можете да прихватите услове:

(А) ако кликнете да прихватате или се слажете са условима, тамо где је Google обезбедио ову опцију на корисничком интерфејсу за било коју услугу, или

(Б) самим коришћењем услуге. У овом случају, ви разумете и прихватате да ће од тог тренутка надаље Google тумачити ваше коришћење услуга као прихватање услова.

2.3 Не смете користити услуге и не смете прихватити услове ако (а) немате законом прописан број година да бисте склопили обавезујући уговор са компанијом Google или вам је (б) забрањено да користите услуге на основу закона Сједињених Америчких Држава или других земаља, укључујући и законе земље у којој живите или у којој користите услуге.

2.4 Пре него што наставите, требало би да одштампате или сачувате копију општих услова за своју архиву.

3. Језик услова

3.1 Када вам Google обезбеди превод услова са енглеског језика, ви се слажете да је превод обезбеђен само ради вашег лакшег коришћења и да ће ваш однос са компанијом Google бити регулисан на основу услова на енглеском језику.

3.2. Ако постоји било каква противречност између услова на енглеском језику и превода, тада ће верзија на енглеском језику имати предност.

4. Пружање услуга од стране компаније Google

4.1 Google има подружнице и удружена правна лица широм света („подружнице и партнери“). Понекад, ове компаније пружају услуге у име саме компаније Google. Прихватате и слажете се да ће подружнице и партнери имати право да вам пружају услуге.

4.2 Google се непрестано усавршава да би корисницима пружио најбоље могуће искуство. Прихватате и слажете се да се облик и карактер услуга које пружа компанија Google може повремено мењати без претходног обавештења.

4.3 Као део непрестаног усавршавања, ви прихватате и слажете се да компанија Google може да по сопственом нахођењу и без претходног обавештења престане (трајно или привремено) да пружа услуге (или било које функције услуга) вама или корисницима уопште, а без претходног обавештења. У сваком тренутку можете да прекинете са коришћењем услуга. Није потребно да посебно обавестите компанију Google када престанете да користите услуге.

4.4 Прихватате и слажете се да, ако Google онемогући приступ вашем налогу, нећете моћи да приступате услугама, детаљима свог налога и било којим датотекама или другом садржају који се налази на вашем налогу.

4.5 Прихватате и слажете се да, иако Google можда тренутно није установио горњу границу за број података које можете да шаљете или примате путем услуга или за величину простора за складиштење који се користи за пружање било које услуге, Google може у било ком тренутку и по сопственом нахођењу подесити такве горње границе.

5. Ваше коришћење услуга

5.1 Да бисте приступили одређеним услугама, може бити потребно да пружите информације о себи (као што су лични подаци или подаци за контакт) као део процеса регистрације за услугу или као део редовног коришћења услуга. Слажете се да ће сви подаци за регистрацију које дате компанији Google увек бити прецизни, тачни и ажурирани.

5.2 Слажете се да ћете користити услуге у сврхе дозвољене (а) условима и (б) било којим применљивим законом, прописом или опште прихваћеном праксом или смерницама у релевантним правосуђима (укључујући и све законе о извозу података или софтвера у Сједињене Америчке Државе или друге релевантне земље и из њих).

5.3 Слажете се да нећете приступати (или покушати да приступите) било којим услугама на друге начине осим преко интерфејса који даје Google, осим ако немате посебну дозволу да то урадите а која је одређена посебним уговором са компанијом Google.

5.4 Слажете се да нећете бити укључени у било коју активност која омета или може да поремети услуге (или сервере и мреже који су у вези са услугама).

5.5 Осим уколико немате посебну дозволу која је одређена посебним уговором са Google-ом, слажете се да нећете умножавати, дуплирати, копирати, продавати, трговати и препродавати услуге у било које сврхе.

5.6 Слажете се да сте једино ви одговорни (и да компанија Google нема никакву одговорност према вама или било којим трећим странама) за било какво кршење ваших обавеза одређених условима, и за последице сваког таквог кршења (укључујући и било који губитак или штету коју компанија Google може да претрпи).

6. Ваше лозинке и безбедност налога

6.1 Слажете се и разумете да сте ви одговорни за очување поверљивости лозинки које су у вези са било којим налогом који користите да бисте приступили услугама.

6.2 У складу са тим, слажете се да ћете једино ви бити одговорни Google-у за све активности на вашем налогу.

6.3 Ако приметите било какво неовлашћено коришћење своје лозинке или налога, слажете се да ћете одмах обавестити Google на http://www.google.com/support/accounts/bin/answer.py?answer=58585&hl=sr.

7. Приватност и ваше личне информације

7.1 За информације о праксама за заштиту података компаније Google прочитајте Google правила приватности на http://www.google.com/intl/sr/privacy.html. Ова правила објашњавају на који начин се компанија Google односи према личним информацијама и на који начин штити вашу приватност када користите услуге.

7.2 Слажете се да ћете користити своје податке у складу са Google правилима приватности.

8. Садржај услуга

8.1 Разумете да су за све информације (као што су датотеке са подацима, писани текст, софтвер за рачунаре, аудио датотеке или други звучни записи, фотографије, видео записи или друге слике) којима можете приступити као део или у току коришћења услуга одговорни само појединци који су поставили те садржаје. Све ове информације су даље у документу наведене као „садржај“.

8.2 Требало би да будете свесни да садржај који је представљен као део услуга, укључујући, без ограничења, огласе у услугама и спонзорисани садржај у услугама може да буде заштићен правима над интелектуалном својином која су власништво спонзора или оглашавача који обезбеђују тај садржај компанији Google (или власништво особа или компанија у њихово име). Не можете да мењате, изнајмљујете, дајете у најам, позајмљујете, продајете, делите или креирате радове који произилазе (у целини или делом) из садржаја осим ако вам Google или власници тог садржаја нису то експлицитно одобрили у посебном уговору.

8.3 Google задржава право (али неће имати обавезу) да унапред приказује, прегледа, обележава, филтрира, мења, одбија или уклања неки део или цео садржај из било које услуге. За неке услуге Google може да обезбеди алате за филтрирање експлицитног сексуалног садржаја. Ови алати укључују SafeSearch подешавања (погледајте http://www.google.co.uk/help/customize.html#safe). Поред тога, постоје и комерцијално доступне услуге и софтвер који може да ограничи приступ материјалу који сматрате непожељним.

8.4 Примате к знању да коришћењем услуга можете бити изложени садржају који можете сматрати увредљивим, непристојним или непожељним и да, с тим у вези, користите услуге на сопствену одговорност.

8.5 Слажете се да сте једино ви одговорни (и да компанија Google нема никакву одговорност према вама или било којим трећим странама) за било који садржај који креирате, преносите или приказујете у току коришћења услуга и за последице својих радњи (укључујући и било који губитак или штету коју компанија Google може да претрпи).

9. Права својине

9.1 Прихватате и слажете се да Google (или издавачи лиценце компаније Google) имају сва законска права, права власништва и удео у услугама, укључујући сва права над интелектуалном својином коју представљају услуге (било да су та права регистрована или не и свуда у свету где та права могу да постоје). Даље се слажете да услуге могу да садрже информације које је компанија Google означила као поверљиве и да нећете откривати такве информације без претходне писане сагласности компаније Google.

9.2 Уколико се нисте писаним путем договорили са компанијом Google, ништа у условима коришћења услуге вам не даје право да користите било које Google-ово заштићено име, заштитни знак, заштитни знак услуге, логотип, назив домена или друге карактеристичне заштитне ознаке.

9.3 Ако вам је у посебном писаном уговору са компанијом Google дато изричито право да користите неке од ових заштитних ознака, тада се слажете да ће ваше коришћење ових ознака бити у складу са тим уговором, било којим применљивим одредбама услова и са смерницама о коришћењу Google заштитних ознака које се повремено ажурирају. Ове смернице можете прегледати на Интернету, на http://www.google.com/intl/sr/permissions/guidelines.html (или сличној адреси коју Google може повремено да обезбеди у ову сврху).

9.4 Осим ограничене дозволе која је одређена у одељку 11, Google прихвата и слаже се да на основу ових услова нема право власништва и удео у садржају који ви (или ваши издавачи лиценце) шаљете, постављате, отпремате или приказујете на услугама или преко њих, укључујући сва права над интелектуалном својином коју представља тај садржај (било да су та права регистрована или не, и свуда у свету где та права могу да постоје). Слажете се да сте ви одговорни за заштиту и примену тих права и да компанија Google нема обавезу да то ради у ваше име, осим ако то нисте договорили писаним путем са компанијом Google.

9.5 Слажете се да нећете уклањати, прикривати или мењати било која обавештења о правима својине (укључујући и обавештења о ауторском праву и заштитном знаку) која могу бити додата или се већ налазе у услугама.

9.6 Слажете се да у току коришћења услуга нећете користити било који заштитни знак, заштитни знак услуге, заштитно име и логотип било које компаније или организације на начин који може или има за циљ да проузрокује неспоразум у вези са власником или овлашћеним корисником таквих знакова, имена или логотипа, осим ако вас писаним путем компанија Google није изричито овластила за то.

10. Лиценца коју даје Google

10.1 Google вам даје лиценцу која је лична, свуда доступна, за коју се не плаћају ауторски хонорари, која се не може доделити неком другом и која није ексклузивна. Ова лиценца служи за коришћење софтвера који пружа Google као део својих услуга (даље у документу „софтвер“). Једина сврха ове лиценце је да вам омогући да користите и уживате у предностима услуга које обезбеђује Google, на начин који је дозвољен условима коришћења услуге.

10.2 Не смете да копирате, мењате, креирате радове на основу изворног кôда, вршите инверзни инжењеринг и декомпилацију или на било који други начин покушате да издвајате изворни кôд софтвера или његов део (и не смете дозволити да неко други то ради), осим ако ово није изричито дозвољено или прописано законом или ако вас компанија Google није у писаној форми посебно овластила да то урадите.

10.3 Уколико вам компанија Google није дала посебну писану дозволу за то, не смете додељивати (или доделити подлиценцу за) своја права за коришћење софтвера, додељивати удео у својим правима за коришћење софтвера или на било који други начин преносити било који део својих права за коришћење софтвера.

11. Лиценца за садржај од вас

11.1 Задржавате ауторска и друга права која већ имате за садржај који шаљете, постављате или приказујете на услуге или преко њих. Слањем, постављањем и приказивањем садржаја ви дајете компанији Google лиценцу која је доживотна, неопозива, доступна свуда, за коју се не плаћају ауторски хонорари и која није ограничена. На основу ове лиценце компанија Google може да умножава, прилагођава, мења, преводи, објављује, јавно користи и приказује и распоређује било који садржај који ви пошаљете, поставите или прикажете на услугама или преко њих. Једина сврха ове лиценце је да омогући компанији Google да приказује, расподељује и промовише услуге и може бити поништена за одређене услуге, као што је дефинисано у додатним правилима условима датих услуга.

11.2 Слажете се да ова лиценца укључује право компаније Google да омогући да такав садржај буде доступан другим компанијама, организацијама или појединцима којима Google пружа удружене услуге и да може да користи такав садржај у вези са пружањем таквих услуга.

11.3 Примате к знању да Google, у току предузимања техничких мера неопходних за обезбеђивање услуга својим корисницима може да (а) преноси или распоређује ваш садржај на разне јавне мреже и путем различитих медија и (б) врши промене вашег садржаја које су неопходне да би се тај садржај прилагодио и био у складу са техничким захтевима мрежа за повезивање, уређаја, услуга или медија. Слажете се да ова лиценца дозвољава да Google изврши ове радње.

11.4 Потврђујете и гарантујете компанији Google да имате сва права и овлашћења која су неопходна да бисте доделили горенаведену лиценцу.

12. Ажурирање софтвера

12.1 софтвер који користите можете аутоматски преузети од компаније Google и с времена на време ажурирати. Ова ажурирања су дизајнирана да усаврше, побољшају и додатно развију услуге и могу да укључују поправке грешака, побољшане функције, нове модуле софтвера као и потпуно нове верзије. Слажете се да прихватате оваква ажурирања (и дозвољавате компанији Google да вам их испоручује) као део вашег коришћења услуга.

13. Прекид односа са компанијом Google

13.1 Услови ће наставити да се примењују све док се однос не прекине на ваш захтев или захтев компаније Google и то на доленаведени начин.

13.2 Ако желите да раскинете законски уговор са компанијом Google, можете то урадити тако што ћете (а) обавестити Google у било ком тренутку и (б) затворити своје налоге за све услуге које користите, тамо где је вам је Google то омогућио. Требало би да пошаљете своје обавештење у писаном облику на Google адресу истакнуту на почетку ових правила.

13.3 Google може у било ком тренутку да прекине свој законски уговор са вама у следећим случајевима:

(А) ако сте прекршили било коју одредбу услова (или поступали на начин који јасно показује да не намеравате или нисте у стању да поступате у складу са одредбама услова); или

(Б) ако је Google законом обавезан да то учини (на пример, ако је пружање услуга противзаконито или то у међувремену постане); или

(В) ако је партнер са којим вам је Google понудио услуге раскинуо односе са компанијом Google или престао да вам нуди услуге; или

(Г) ако Google престаје да пружа услуге корисницима у земљи у којој живите или у којој користите услугу; или

(Д) ако пружање услуга од стране компаније Google, по мишљењу компаније Google, престаје да буде комерцијално одрживо.

13.4 Ништа наведено у овом одељку неће утицати на права компаније Google у вези са пружањем услуга у 4. одељку услова.

13.5 Када ови услови престану да важе, тај прекид неће утицати ни на која законска права, обавезе и одговорности од којих сте ви и Google имали користи или којима сте били обавезани (или које су приспеле у периоду током кога су правила била на снази) или која изричито треба да се наставе без ограничења, а одредбе члана 20.7 ће наставити да се неодређено време примењују на оваква права, обавезе и одговорности.

14. Одсуство гаранције

14.1 Услуге се пружају таквe какве су, а Google, њене подружнице и партнери, као и њени издавачи лиценце не дају вам никакву гаранцију која се односи на услуге.

14.2 Компанија Google, њене подружнице и партнери и издавачи лиценце нарочито не тврде нити вам гарантују следеће:

(А) да ће коришћење услуга испунити ваше захтеве,

(Б) да ће коришћење услуга бити непрекидно, безбедно, на време и без грешака.

(В) да ће било која информација добијена од вас као последица вашег коришћења услуга бити тачна или поуздана и

(Г) да ће грешке у раду и функционалности било ког софтвера који вам је дат као део услуга бити исправљене.

14.3 Ниједан услов, ниједна гаранција и ниједан други услов (укључујући било које подразумеване услове у вези са задовољавајућим квалитетом, сврсисходношћу и усклађеношћу с описом) не примењују се на услуге, осим када је то изричито наведено у условима.

14.4 Ништа што је наведено у условима неће утицати на законска права која имате као потрошач и која не можете да измените или избегнете законским уговором.

15. Ограничење одговорности

15.1 Ништа што је наведено у овим условима неће искључити или ограничити одговорност компаније Google за губитке који се не могу законски искључити или ограничити применљивим законом.

15.2 Компанија Google, њене подружнице и партнери, као и издавачи дозволе који подлежу општим одредбама из горенаведеног члана 15.1, неће вама одговарати за:

(А) било какве посредне или последичне губитке које сами изазовете. Ово укључује било какав губитак зараде (било да је директно или посредно нанет), губитак клијентеле или пословног угледа или било какав губитак података који је нанет вама;

(Б) било какав губитак или штету коју нанесете као резултат:

(i) било каквог ослањања на потпуност, тачност или постојање оглашавања или као резултат односа или трансакције између вас и неког оглашавача или спонзора чији се огласи појављују у услугама;

(ii) било каквих промена које Google може да изврши у услугама или због било каквог трајног или привременог прекида у обезбеђивању услуга (или било којих могућности услуга);

(iii) брисања, оштећења или немогућности да се сачува било какав садржај и други комуникациони подаци одржавани или преношени од стране или путем вашег коришћења услуга;

(iii) ваше немогућности да компанији Google пружите прецизне информације о налогу;

(iv) ваше немогућности да очувате безбедност и тајност своје лозинке и детаља о налогу;

15.3 Ограничења одговорности које Google има према вама у горенаведеном члану 15.2 примењују се без обзира на то да ли је Google консултован или не, или да ли је требало да буде свестан могућности појављивања оваквих губитака.

16. Правила о ауторским правима и заштитним знацима

16.1 Правило је компаније Google да реагује на обавештења о наводним кршењима ауторских права која су у складу са међународним законом о правима над интелектуалном својином (укључујући и Digital Millennium Copyright Act у Сједињеним Америчким Државама) и укида налоге корисника који више пута прекрше правила. Детаље о Google-овим условима можете пронаћи на http://www.google.co.uk/dmca.html.

16.2 Google спроводи процедуру жалби у вези са заштитним знаком у складу са пословањем компаније Google у оглашавању; детаље можете пронаћи на http://www.google.co.uk/tm_complaint.html.

17. Огласи

17.1 Неке од услуга ослањају се на приходе од оглашавања и могу да приказују огласе и промоције. Ови огласи могу бити циљани на садржај информација које су сачуване у услугама, упите постављене путем услуга или другe информацијe.

17.2 Начин, режим и количина оглашавања од стране компаније Google у вези са услугама подлежу променама без претходног обавештења.

17.3 С обзиром да вам Google гарантује приступ и коришћење услуга, ви се слажете да Google може да постави овакве огласе у услуге.

18. Други садржај

18.1 Услуге могу да укључују хипервезе до неких других Интернет локација, садржаја или извора. Google не контролише друге Интернет локације или изворе које пружају компаније или лица која нису Google.

18.2 Прихватате и слажете се да компанија Google није одговорна за доступност било којих спољашњих локација или извора и да не одобрава било какво оглашавање, производе или било какве друге материјале доступне на таквим Интернет локацијама или изворима.

18.3 Прихватате и слажете се да компанија Google није одговорна за било какве губитке или штету коју ви нанесете као резултат доступности оваквих локација и извора или као резултат било каквог ослањања на потпуност, тачност и постојање оглашавања, производа и других материјала доступних на таквим Интернет локацијама или изворима.

19. Промене услова

19.1 С времена на време Google може променити опште услове или додатне услове. Када врши ове промене, Google ће направити нову копију општих услова доступну на http://www.google.com/accounts/TOS и било који нови додатни услови биће вам доступна унутар или преко промењених услуга.

19.2 Примате к знању и слажете се да ће Google, уколико користите услуге након датума промене општих услова и додатних услова, ваше коришћење тумачити као прихватање ажурираних општих услова и додатних услова.

20. Општи правни услови

20.1 Може се десити да ћете, када користите услуге,(као резултат коришћења или током коришћења услуга) користити услугу, преузети софтвер, или купити робу коју пружа неко друго лице или компанија. Ваше коришћење ових других услуга, софтвера или робе може подлећи условима која су различита за вас и за компанију или особу у питању. У том случају, услови неће утицати на ваш правни однос са овим другим компанијама или појединцима.

20.2 Услови чине целокупан законски уговор између вас и компаније Google и руководе вашим коришћењем услуга (али искључујући било какве услуге које вам Google може обезбедити у посебном писаном уговору) и потпуно замењују било какве претходне уговоре између вас и компаније Google који се тичу услуга.

20.3 Слажете се да вам Google може достављати обавештења путем е-поште, редовне поште или постављањем обавештења у услугама, укључујући и она обавештења која се тичу услова коришћења услуге.

20.4 Слажете се да уколико Google не примењује или спроводи било које законско право или правно средство које је садржано у условима (или за које Google има предност по било ком применљивом закону), ово неће бити схваћено као званично одрицање права компаније Google и да ће сва та права или правна средства бити и даље доступна компанији Google.

20.5 Ако било који суд у чијој је надлежности да о овоме одлучује, одлучи да је било која одредба ових услова неважећа, онда ће дата одредба бити уклоњена из услова без утицаја на остатак услова. Преостале одредбе услова наставиће да буду важеће и пуноважне.

20.6 Прихватате и слажете се да ће сви чланови групе компанија које потичу од компаније Google бити треће стране и корисници и да ће такве компаније бити овлашћене да директно спроводе и ослањају се на било које одредбе услова која преносе добит на њих (или права у њихову корист). Осим у том случају, ниједна друга особа или компанија неће бити трећа страна или корисник услова.

20.7 Услови коришћења услуге и ваш однос са компанијом Google у складу са овим условима биће регулисан енглеским законом. Google и ви се слажете да будете у надлежности судова у Енглеској у случају решавања било каквог спора који произилази из ових услова. Без обзира на то, слажете се да ће Google-у и даље бити дозвољено да се пријављује за судске налоге (или одговарајућу врсту хитне правне помоћи) било ком правосуђу.

16. април 2007.