Смернице за Street View поуздане фотографе

Ове смернице се односе на све учеснике у Street View програму Поуздано који прикупљају слике у име клијената да би их користили у Google производима.

Смернице за Street View поуздане фотографе покривају четири области:


Услови за транспарентност

Да би клијенти у потпуности разумели предности отпремања слика на Google производе, треба да имају праве информације како би донели одлуке. Стога захтевамо од свих учесника у програму Поуздано да буду транспарентни у давању информација које утичу на те одлуке. Поред испуњавања услова који су наведени у наставку, учесници у програму Поуздано морају да улажу разумне напоре како би својим клијентима пружили друге релевантне информације када се то од њих затражи.

Када продајете фотографске услуге, важно је да будете транспарентни и разумете своја права и обавезе у односу на друге људе, брендове и локалне законе.

Икона за накнаде за услугу и трошкове

Накнаде за услугу и трошкови

Учесници у програму Поуздано често наплаћују накнаду за управљање за вредне услуге које пружају, а купци слика треба да знају да ли ће им те накнаде бити наплаћене. Најмање што треба да урадите је да у писаном облику обавестите клијенте пре сваке прве продаје и на клијентским фактурама им наведете постојање накнада и трошкова.

То је нарочито важно за купце слика са мањим буџетима, који можда немају ресурсе или стручност већих купаца слика, да би знали шта могу да очекују када раде са Street View поузданим фотографом.

Икона за искрено представљање

Искрено представљање

Као учесник у Street View програму Поуздано, не смете се представљати на начин који сугерише да сте запослени у Google-у. Представите се истинито као потпуно независно пословно правно лице и објасните клијентима ограничену улогу Google-а који пружа услугу објављивања.

Икона за индивидуалну одговорност

Индивидуална одговорност

Иако су објављене слике обично видљиве на Google мапама за неколико секунди, можемо да их накнадно одбијемо ако нису у складу са смерницама за садржај који на Мапе постављају корисници или условима коришћења услуге Google мапе.

 • Ако наручене слике буду уклоњене са Google мапа, за решавање проблема су одговорни фотограф и власник предузећа.
 • Препоручујемо да фотографи одмах исправе или замене слике које нису у складу са смерницама и обезбеде одобравање за Google мапе или да поврате средства клијенту у случају да не могу да реше проблем.

Икона за власништво над сликама

Власништво над сликама

Када власници предузећа ангажују фотографе, препоручујемо да обе стране саставе писани уговор који наводи услове споразума, гаранцију и права власништва у будућности.

 • Одредите ко ће бити власник слика после фотографисања. Ако ће фотограф задржати власништво, власник предузећа мора да зна како може да користи слике, а да не угрожава ауторска права фотографа. Иста слика не сме да се објави два пута на два налога (нпр. на налогу фотографа и власника предузећа).

Икона за поштовање локалних закона

Поштовање закона

Придржавајте се свих важећих закона када пружате услуге клијентима. Немојте да лажно представљате своје вештине нити крајњи квалитет посла који обављате. Морате да имате и одговарајуће осигурање неопходно за обављање посла за који сте ангажовани.

Икона видљивости слика

Видљивост слика

При рангирању слика на Google мапама, Google не узима у обзир евентуалне уговорне или комерцијалне споразуме између трећих страна, укључујући и уговоре између власника предузећа и фотографа. То што је власник предузећа платио професионалног фотографа за снимање не утиче на начин рангирања или приказивања слика на Google мапама.

Без сукоба интереса: икона

Без сукоба интереса

Неки Google програми – конкретно Локални водичи – захтевају да учествујете у својству аматера (нпр. да не добијате накнаду за садржај који додајете). Ако нудите да вас неко ангажује за услуге (на пример, рекламирате се као Street View поуздани добављач услуга), важно је да те професионалне услуге не повезујете са другим услугама које обављате као аматер, а које подразумевају непристрасност (на пример, са могућношћу да као локални водич поставите оцену или рецензију).

Врх странице Икона за врх странице


Одговарајуће коришћење Google брендова

Само фотографи или предузећа која су стекла статус Поуздано могу да користе бренд Street View Google мапа и значку Поуздано као маркетиншке елементе. Као поузданог фотографа, позивамо вас да тако означите свој изузетан статус. Поуздани професионалци могу да користе значку Поуздано, жиг речи и елементе бренда, укључујући Google мапе и Street View, као и друге сродне логотипе. У наставку наводимо шта можете, а шта не можете да радите са њима. Ако сматрате да неко користи елементе бренда на начин који Google не дозвољава, можете да пријавите проблем овде. Неприкладну употребу свих осталих елемената Google бренда можете да пријавите овде.

Икона за коришћење значке Поуздано

Коришћење значке Поуздано

 • Значку Поуздано и елементе бренда користите само ако сте сертификовани члан Street View програма Поуздано.
 • Значку Поуздано приказујте само на белој позадини са довољно растојања, без обзира на место приказивања.
 • Значку Поуздано користите само у комбинацији са својим именом или називом и логотипом предузећа.
 • Значку Поуздано и елементе бренда можете да користите на веб-сајтовима, службеној одећи, у презентацијама и штампаном продајном материјалу.
 • Значка и елементи бренда не смеју да буду најистакнутији елементи на страници/одећи.
 • Не мењајте логотипе или жигове речи Google мапа, Street View-а или значке Поуздано. Ту спада и додавање графика, као и развлачење или превођење слика.
 • Не користите значку на обмањујућ или увредљив начин. На пример, не користите значку на начин који наговештава да Google препоручује било који производ или услугу.

Икона за када продајете услуге

Када продајете услуге

 • Нудите професионалне слике у 360 као једну од пословних услуга.
 • Када остварујете интеракције са предузећима, немојте сакривати ни погрешно представљати да сте део програма Поуздано.
 • Не повезујте услуге за које неко може да вас ангажује (на пример, ако се рекламирате као Street View поуздани добављач услуга) са чланством у Локалним водичима.

Икона за брендирање веб-сајта

Брендирање веб-сајта

 • Не користите Google, Google мапе, Street View, значку Поуздано нити било који други Google жиг или њему сличан знак у имену домена.
 • Можете да проказујете значку Поуздано на веб-сајту.

Икона за брендирање возила

Брендирање возила

 • Када приказујете графику на возилу, можете да користите само свој бренд и логотип.
 • На возилу не приказујте обележја Google бренда, укључујући Street View икону, значку и логотип.

Икона за надир/зенит слика у 360

Коришћење бренда у надиру/зениту слика у 360

 • Користите логотип/назив предузећа одговарајуће величине као надир/зенит. Критеријуме специфичне за формат потражите у смерницама.
 • Ако стављате бренд у надир слика или на кров возила, морате:
  • да имате дозволу за коришћење бренда.
  • да приказујете само релевантан садржај (на пример, промовисање локалног туризма) или садржај који је на други начин ограничен на приписивање.
 • У случају спонзорства/приписивања, приказано брендирање:
  • не сме бити праћено елементом Google бренда.
  • не сме бити праћено промотивном графиком или текстом (осим ако то није релевантно за приказану локацију).
  • мора да садржи текст „спонзор:“ или еквивалентан превод.
 • Немојте користити значку Поуздано или било који други елемент Google бренда у надиру/зениту слика у 360 (укључујући графику на крову која може бити видљива за фотоапарат).

Поред ових смерница, морате да се придржавате и Google правила за исправно коришћење, услова и одредби у вези са брендом, смерница за коришћење географских података и свих других смерница за коришћење Google жигова.

Икона за оглашавање предузећа на Google Ads-у

Оглашавање предузећа на Google Ads-у

Ако желите, можете да оглашавате своје предузеће на Google Ads-у користећи термин „програм Поуздани фотографи“ у огласима. Имајте у виду да вам није дозвољено да у огласима користите сам бренд „Street View“ нити било који други Google бренд.

Икона за брендирање Google профила предузећа

Брендирање Google профила предузећа

Ако имате Google профил предузећа, од вас се очекује да поштујете смернице Google профила предузећа, а нарочито смернице за представљање предузећа на Google-у.

Немојте да користите Google, Google мапе, Street View или било који други Google жиг или њему сличан знак у називу Google профила предузећа.

Можете да отпремите значку Поуздано на свој профил када вам буде одобрен статус Поуздано.

Напомена: Ако се не придржавате ових смерница, можете да изгубите статус у програму и право коришћења значке Поуздано и других елемената бренда.

Врх странице Икона за врх странице


Захтеви за квалитет слика у програму Поуздано

Икона за квалитет слике

Квалитет слике

 • 7,5 MP или више (3840×1920 пиксела).
 • Сразмера слике 2:1.
 • Без празнина око хоризонта на сликама.
 • Без великих грешака у спајању.
 • Одговарајући детаљи у светлим/тамним областима.
 • Оштрина: без замагљивања покрета, у фокусу.
 • Без ефеката или филтера који одвлаче пажњу, укључујући надир слике.

Икона за повезивање

Повезивање

 • Све повезане слике у 360 морају да задрже јасну линију видљивости.
 • Снимајте тако да размак између слика буде 1 метар у затвореном и 3 метра напољу.
 • Повећајте шансе да се повежете са нама тако што ћете проширити колекцију на улицу.

Икона за прикладност

Прикладност

 • Сагласност за приказивање људи и места.
 • Географски прецизан положај.
 • Без размака или специјалних ефеката које је генерисао рачунар, укључујући пресликавање или искривљење слике.
 • Без приписивања после области надира.
 • Забрањен је садржај са говором мржње и незаконит садржај.

Врх странице Икона за врх странице


Забрањене праксе

Икона за неприкладан садржај

Неприкладан садржај

Забрањени и ограничени садржај можете да пронађете у смерницама за садржај који на Мапе постављају корисници.

Неприкладан садржај можете да пријавите преко линка „Пријавите проблем“.

Икона за лажне, обмањујуће или нереалне тврдње

Лажне, обмањујуће или нереалне тврдње

Желимо да клијенти Street View поузданих фотографа доносе утемељене одлуке о раду са Street View поузданим фотографима, што значи да морате бити отворени и истинити када описујете своје предузеће, услуге, трошкове повезане са тим услугама и резултате које клијенти могу да очекују. Немојте да износите лажне, обмањујуће или нереалне тврдње.

Примери:

 • тврдња о лажном партнерском односу са компанијом Google.
 • гарантовање највише позиције на Google Street View-у или Google мапама.

Икона за узнемиравање, увредљиво или непоуздано понашање

Узнемиравање, увредљиво или непоуздано понашање

Street View клијенти треба да добију онакву услугу од Street View фотографа какву би добили да раде директно са Google-ом. Не користите узнемиравајуће, увредљиве или непоуздане тактике са потенцијалним или постојећим клијентима.

Примери:

 • стално нежељено позивање потенцијалних клијената.
 • прекомерно убеђивање оглашавача да се региструју за услуге агенције или наставе да их користе.
 • ангажовање других лица да полажу испите за Google сертификацију у ваше име.
 • „пецање“.
 • нуђење Google Ads ваучера у замену за новац.

Врх странице Икона за врх странице


О нашим смерницама

Важно је да се упознате са Google смерницама за Street View поуздане фотографе и да их редовно проверавате. Ако сматрамо да кршите наше смернице, контактираћемо вас како бисмо спровели детаљан преглед ваших пракси и захтевали исправке. У случајевима поновљеног или озбиљног кршења можемо да вас искључимо из програма Поуздано, а можемо и да контактирамо ваше клијенте и обавестимо их о томе. Можемо и да вас спречимо да доприносите производима Google мапа.

Ове смернице су додатак свим постојећим условима и смерницама које могу да се примењују на независне партнере, укључујући:

Икона за шта се дешава ако прекршите смернице

Шта се дешава ако прекршите смернице

Преглед усклађености: У сваком тренутку можемо да проверимо усклађеност вашег пословања са смерницама за Street View поуздане фотографе. Ако вас контактирамо да бисмо затражили информације о усклађености, неопходно је да благовремено реагујете и да брзо унесете исправке како би све било у складу са нашим смерницама. Можемо и да контактирамо ваше клијенте да бисмо потврдили да поштујете смернице.

Обавештење о неусклађености: Ако сматрамо да кршите смернице за Street View поуздане фотографе, обично ћемо вас контактирати како бисмо затражили да то исправите. Ако не унесете тражене исправке у датом временском периоду, можемо да предузмемо мере за примену смерница. У случајевима поновљеног или озбиљног кршења можемо одмах и без обавештења да предузмемо мере.

Суспендовање у програму за трећа лица: Ваше учешће у Google програмима за трећа лица, као што је Google Street View програм Поуздано, засновано је на усаглашености са смерницама за Street View поуздане фотографе и може бити ограничено или суспендовано ако откријемо да кршите наше смернице или ако одбијете да сарађујете са нама у намери да проверимо усклађеност вашег пословања.

Суспендовање налога за Мапе: Можемо да суспендујемо ваше налоге на Google мапама ако озбиљно прекршите смернице. У случају поновљених или нарочито озбиљних кршења смерница, можемо трајно да суспендујемо ваше налоге на Google мапама и можда више нећете моћи да сарађујете у Google мапама. Поред тога, можемо да контактирамо ваше клијенте и обавестимо их о томе.

Икона за пријављивање кршења смерница

Пријавите кршење смерница за независне партнере

Мислите да независни партнер крши ове смернице? Обавестите нас:

Врх странице Икона за врх странице